Deutsch (DE-CH-AT)Turkish (Turkiye)
Faaliyet Alanları
Kanzlei-Philosophie


"Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren."
Zitat: Bertolt Brecht

 

"Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden."
Zitat: Philip Rosenthal

 

"Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist.
Mich interessiert, was getan werden muss."
Zitat: Marie Curie


"Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden."
Zitat: John F. Kennedy

 

Für Sie erfolgreich - mit "Recht"

İş Hukuku
Iş hukuku, iş veren ve işçinin arasında çıkabilecek tüm sorunlarla ilgilenir. Özellikle zayıf pozisyonda olan işçinin haklarını korumak üzere geliştirilmiş bir hukuk dalıdır. Almanya’da geçerli olan (Kündigungsschutzgesetz/haksız işten cıkarılmaya karşı korunma kanunu) haksız çıkışlara karşı güvence verir.
Iş hayatı boyunca her işçi sürekli iş hukukunun temelleri ile karşılaşır. Gerek iş sözleşmesi ve sözleşmenin içeriği olsun, gerek çıkış, izin veya maaş hakları olsun, anlaşmazsızlıklar tarafları (işveren veya işci) iş mahkemesine taşıyabilir.
Çıkış üzere iş mahkemesine başvurmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken mühlet 3 haftadır. Haksız çıkışa karşı açılacak dava bu süre içinde açılması gerekir. Çıkışın sebepsiz olduğu veya haksız sebepler üzere verildiği tespit edilirse, iş yerinin kayıbı için parasal tazmin edilebilir (Abfindung).
Hamilele kadınlar, çocuk bakımında olan anne veya babalar, meslek eğitimi alanlar veya engelliler iş hukukunun özel koruma altına aldığı şahıslardır.
Yukarıdaki bilgiler aynı zamanda iş yeri sahibi olanlar için`de geçerlidir ve bu yüzden dikkate alınması gerekir.
İşçi hakları ve hukuku:
-  İşten çıkarma / İşten çıkarmaya karşı koruma davası / mahkemesiz   anlaşmalar
-  İşçi ve işverenin hukuksal hakları ve görevleri
-  İş mukavelerini hazırlamak, kontrol etmek, değiştirmek, sürelendirmek
-  İşten çıkartılma tazminatı / İş mukavelesini iptal etme sözleşmesi
-  İşçiyi ihtar etmek / İhtara karşı itiraz hakları
-  Ücret talebi ve hakkı / Komisyon hakkı / Tatil hakkı
-  Hamilelerin korunması / Annelerin korunması / Özürlülerin korunması
-  İş yeri değiştirmesi / İş yerinde Mobbing

Iş hukuku, iş veren ve işçinin arasında çıkabilecek tüm sorunlarla ilgilenir. Özellikle zayıf pozisyonda olan işçinin haklarını korumak üzere geliştirilmiş bir hukuk dalıdır. Almanya’da geçerli olan (Kündigungsschutzgesetz/haksız işten cıkarılmaya karşı korunma kanunu) haksız çıkışlara karşı güvence verir. Iş hayatı boyunca her işçi sürekli iş hukukunun temelleri ile karşılaşır. Gerek iş sözleşmesi ve sözleşmenin içeriği olsun, gerek çıkış, izin veya maaş hakları olsun, anlaşmazsızlıklar tarafları (işveren veya işci) iş mahkemesine taşıyabilir. Çıkış üzere iş mahkemesine başvurmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken mühlet 3 haftadır. Haksız çıkışa karşı açılacak dava bu süre içinde açılması gerekir. Çıkışın sebepsiz olduğu veya haksız sebepler üzere verildiği tespit edilirse, iş yerinin kayıbı için parasal tazmin edilebilir (Abfindung).Hamilele kadınlar, çocuk bakımında olan anne veya babalar, meslek eğitimi alanlar veya engelliler iş hukukunun özel koruma altına aldığı şahıslardır.Yukarıdaki bilgiler aynı zamanda iş yeri sahibi olanlar için`de geçerlidir ve bu yüzden dikkate alınması gerekir.
İşçi hakları ve hukuku:


  •   İşten çıkarma / İşten çıkarmaya karşı koruma davası / mahkemesiz   anlaşmalar
  •   İşçi ve işverenin hukuksal hakları ve görevleri
  •   İş mukavelerini hazırlamak, kontrol etmek, değiştirmek, sürelendirmek
  •   İşten çıkartılma tazminatı / İş mukavelesini iptal etme sözleşmesi
  •   İşçiyi ihtar etmek / İhtara karşı itiraz hakları
  •   Ücret talebi ve hakkı / Komisyon hakkı / Tatil hakkı
  •   Hamilelerin korunması / Annelerin korunması / Özürlülerin korunması
  •   İş yeri değiştirmesi / İş yerinde Mobbing
  •   İş verenden karne alma hakkı