Deutsch (DE-CH-AT)Turkish (Turkiye)
Faaliyet Alanları
Kanzlei-Philosophie


"Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren."
Zitat: Bertolt Brecht

 

"Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden."
Zitat: Philip Rosenthal

 

"Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist.
Mich interessiert, was getan werden muss."
Zitat: Marie Curie


"Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden."
Zitat: John F. Kennedy

 

Für Sie erfolgreich - mit "Recht"

Faaliyet Alanları
Ceza Hukuku


Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir).


Genel ceza hukuku

Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.


Özel ceza hukuku

Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır.

Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usülunü de içerirken, dar anlamda ceza yargılaması ceza hukukunun dışında kalır.

Aşağıdaki örnek olarak konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyim:


 • Hazırlık soruşturması
 • Ceza kararnamesi soruşturması
 • Yetişkinlerin ceza hukuku
 • Gençlerin ceza hukuku (14 – 21 yaş arası)
 • Malvarlığına karşı işlenen suç ve cebir suçu
 • Uyuşturucu suçu
 • Cinayet, adam öldürme
 • Tutukluluk konularda (tutukluluk halinin incelenmesi ve itirazı)
 • Ev arama


Yargılama usülü hukuku

 • Ceza mahkemesinde savunma (müdafi Avukat)
 • Suçlunun, hükümlünun ve mahkumun hakları
 • Dosyaya bakma hakkı
 • Itinaf (temyiz) hakkı
 • Revizyon (temyiz) hakkı
 • müdahil olarak katılma (mağdurun iştirakı)
 • Davayı yeniden ele alma
 • Şahitlere destek olma
 • Tutuklama kararını kaldırmak / Eski suçları sicilden sildirmek
 
İş Hukuku
Iş hukuku, iş veren ve işçinin arasında çıkabilecek tüm sorunlarla ilgilenir. Özellikle zayıf pozisyonda olan işçinin haklarını korumak üzere geliştirilmiş bir hukuk dalıdır. Almanya’da geçerli olan (Kündigungsschutzgesetz/haksız işten cıkarılmaya karşı korunma kanunu) haksız çıkışlara karşı güvence verir.
Iş hayatı boyunca her işçi sürekli iş hukukunun temelleri ile karşılaşır. Gerek iş sözleşmesi ve sözleşmenin içeriği olsun, gerek çıkış, izin veya maaş hakları olsun, anlaşmazsızlıklar tarafları (işveren veya işci) iş mahkemesine taşıyabilir.
Çıkış üzere iş mahkemesine başvurmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken mühlet 3 haftadır. Haksız çıkışa karşı açılacak dava bu süre içinde açılması gerekir. Çıkışın sebepsiz olduğu veya haksız sebepler üzere verildiği tespit edilirse, iş yerinin kayıbı için parasal tazmin edilebilir (Abfindung).
Hamilele kadınlar, çocuk bakımında olan anne veya babalar, meslek eğitimi alanlar veya engelliler iş hukukunun özel koruma altına aldığı şahıslardır.
Yukarıdaki bilgiler aynı zamanda iş yeri sahibi olanlar için`de geçerlidir ve bu yüzden dikkate alınması gerekir.
İşçi hakları ve hukuku:
-  İşten çıkarma / İşten çıkarmaya karşı koruma davası / mahkemesiz   anlaşmalar
-  İşçi ve işverenin hukuksal hakları ve görevleri
-  İş mukavelerini hazırlamak, kontrol etmek, değiştirmek, sürelendirmek
-  İşten çıkartılma tazminatı / İş mukavelesini iptal etme sözleşmesi
-  İşçiyi ihtar etmek / İhtara karşı itiraz hakları
-  Ücret talebi ve hakkı / Komisyon hakkı / Tatil hakkı
-  Hamilelerin korunması / Annelerin korunması / Özürlülerin korunması
-  İş yeri değiştirmesi / İş yerinde Mobbing

Iş hukuku, iş veren ve işçinin arasında çıkabilecek tüm sorunlarla ilgilenir. Özellikle zayıf pozisyonda olan işçinin haklarını korumak üzere geliştirilmiş bir hukuk dalıdır. Almanya’da geçerli olan (Kündigungsschutzgesetz/haksız işten cıkarılmaya karşı korunma kanunu) haksız çıkışlara karşı güvence verir. Iş hayatı boyunca her işçi sürekli iş hukukunun temelleri ile karşılaşır. Gerek iş sözleşmesi ve sözleşmenin içeriği olsun, gerek çıkış, izin veya maaş hakları olsun, anlaşmazsızlıklar tarafları (işveren veya işci) iş mahkemesine taşıyabilir. Çıkış üzere iş mahkemesine başvurmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken mühlet 3 haftadır. Haksız çıkışa karşı açılacak dava bu süre içinde açılması gerekir. Çıkışın sebepsiz olduğu veya haksız sebepler üzere verildiği tespit edilirse, iş yerinin kayıbı için parasal tazmin edilebilir (Abfindung).Hamilele kadınlar, çocuk bakımında olan anne veya babalar, meslek eğitimi alanlar veya engelliler iş hukukunun özel koruma altına aldığı şahıslardır.Yukarıdaki bilgiler aynı zamanda iş yeri sahibi olanlar için`de geçerlidir ve bu yüzden dikkate alınması gerekir.
İşçi hakları ve hukuku:


 •   İşten çıkarma / İşten çıkarmaya karşı koruma davası / mahkemesiz   anlaşmalar
 •   İşçi ve işverenin hukuksal hakları ve görevleri
 •   İş mukavelerini hazırlamak, kontrol etmek, değiştirmek, sürelendirmek
 •   İşten çıkartılma tazminatı / İş mukavelesini iptal etme sözleşmesi
 •   İşçiyi ihtar etmek / İhtara karşı itiraz hakları
 •   Ücret talebi ve hakkı / Komisyon hakkı / Tatil hakkı
 •   Hamilelerin korunması / Annelerin korunması / Özürlülerin korunması
 •   İş yeri değiştirmesi / İş yerinde Mobbing
 •   İş verenden karne alma hakkı
 
Trafik Hukuku


Trafik hukuku trafik kazaları sonucu taşıt araçları veya araç yaya arasında çıkabilecek sorunlarla ilgilenir.

Trafik hukukundaki faaliyet alanlarım, otomobil ve diğer taşıtlarla olan kazalarda uğranan maddi ile manevi zarar, ziyanların medeni hukuk çerçevesinde karşılanmasının yanısıra, trafik idare hukukunu, trafik disiplini ve cezası hukukunu kapsamaktadır.


Hakkınız ve masraflar

Kazada uğranan maddi ve manevi hasar ve zararların en iyi şekilde karşılanmasını sağlamak için, her mağdurun avukata basvurma hakkı vardır. Bu hakkınızdan yararlanıp basvuruda bulunmanız rica edilir.


Kazaya 100% oranla sebep olanın mali mesuliyet sigortası, trafik mağdurunun maddi ve manevi zararlarının yanısıra mağdurun avukat masraflarını da üstlenmekle yükümlüdür. Eğer kazaya iki taraf da sebep vermiş ise, mali mesuliyet sigortası sebep oranına göre avukat masraflarını üstleniyor. Trafik mağdurunun hukuki himaye sigortası (eğer var ise), bütün veya kalan avukat masraflarını üstleniyor. Dolayısıyla ücret konusundan çekinmeyip başvuruda bulunabilirsiniz.


Bilirkişi raporu masrafları: Bilirkişi raporu genelde delil tespiti için gerekmektedir. Bu raporun ücretini hakeza trafik kazasına sebeb olan tarafın sigortası üstlenmek mecburiyetindedir. Ancak küçük hasarlarda bilirkişi raporu gerekli olmayabilir. Bu durumlarda tamirhanenin yapacağı maliyet tahmini denilen Kostenvoranschlag yeterlidir.


Kiralık araba: Şayet tamirat süresince araba kiralamak gerekiyorsa, kendi arabanızın kategorisinden değil de bir düşük kategoriden kiralamanız tavsiye edilir. Aksi takdirde kategorenin üzerinde olan para farkını kendiniz ödemek mecburiyetinde kalabilirsiniz.


Manevi tazminat: Kazadan ötürü bir yaralanma söz konusu ise, yaralılın genelde manevi tazminat hakkı vardır. Tazminatın yüksekliği yaralanmanın ağırlığına ve tedavinin sürecine bağlıdır. Her halukarda kazadan sonra bir doktora başvurulması ve bir tıp raporu önemlidir.


Trafik kazası hakları ve hukuku / Trafik medeni hukuku

 • Zararın (hasarın) tazminat talebi / Manevi tazminat / Tamir ettirme ücreti/ Kiralık otomobil ücreti / Hasarlı 
       otomobili kullanamama tazminatı/ Bilir kişi ücreti
 • Haksız tazminat taleplerine karşı savunma
 • Ehliyetin alınması, otomobil sürme yasağı
 • Trafik disiplini ve trafik ceza soruşturmalarına karşı savunma


Trafik idare hukuku

 • Otomobil sürme hakkı
 • Otomobil sürme hakkının alınması ve geri verilmesi
 • Tıp – Psikolog muanesi (MPU)


Trafik disiplin ve ceza hukuku

 • Sürme izni olmadan otomobil kullanma
 • Alkollü otomobil kullanma
 • Aşırı sürat / uzun süreli kullanma
 • Kırmızıdan geçme
 • Kazadan sonra kaçmak (§ 142 StGB)
 • Trafikte ihmalcı yaralama, ihmalcı öldürüm 
 • Trafikteki  diğer disiplin ve ceza kuralları
 
Genel medeni hukuku
Genel medeni hukuk şahısların aralarındaki tüm ilişkileri ayarlar ve temelini medeni kanunda bulur (Bürgerliches Gesetzbuch). Burada en önde sözleşme ve tazminat hukuku gelir. Çıkabilecek sorunlar gündelik hayat kadar çeşitlidir.
Bu anlamda bir şahısa ve kuruma karşı bir hakkınızın olduğunu düşünüyorsanız, bir avukat bürosuna danışmanız mulaka tavsiye edilir.
- Alım-satım işleri
- Kira Hukuku
- Maddi ve Manevi Tazminat Hukuku
- Diğer medeni hukuk alanları

Genel medeni hukuk şahısların aralarındaki tüm ilişkileri ayarlar ve temelini medeni kanunda bulur (Bürgerliches Gesetzbuch). Burada en önde sözleşme ve tazminat hukuku gelir. Çıkabilecek sorunlar gündelik hayat kadar çeşitlidir. Bu anlamda bir şahısa ve kuruma karşı bir hakkınızın olduğunu düşünüyorsanız, bir avukat bürosuna danışmanız mulaka tavsiye edilir.

 • Alım-satım işleri 
 • Kira Hukuku 
 • Maddi ve Manevi Tazminat Hukuku 
 • Diğer medeni hukuk alanları